0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Průzkum preferencí zemědělců ohledně polopřirozených stanovišť

 

 

Vážení respondenti,

 

 

Projekt FRESHH je vytvářen na základě spolupráce několika evropských výzkumných institucí v čele s INRAE (Národní výzkumný ústav pro zemědělství, potraviny a životní prostředí, Francie), který na evropské úrovni provádí průzkum zavádění polopřirozených stanovišť do zemědělské krajiny.

 

 

Vytváření polopřirozených stanovišť (nektarodárné/kvetoucí pásy, travnaté pásy, zalesněné pásy, živé ploty, stromořadí atd.) je podporováno jako způsob, jak zlepšit ochranu biologické rozmanitosti a přirozené regulace, tj. využití přirozených nepřátel plevelů a škůdců k ochraně plodin. Chceme porozumět hlavním motivačním faktorům i omezením, kterým zemědělci při zavádění těchto polopřirozených stanovišť na zemědělské půdě čelí.

 

 

Tento průzkum je prováděn pro účely vědeckého výzkumu, který by měl podpořit proces tvorby pravidel a rozhodování veřejné sféry v této oblasti. Ujišťujeme Vás, že se shromážděnými údaji bude nakládáno anonymně. Pokračováním v tomto průzkumu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich odpovědí v rámci projektu FRESHH.

 

 

Dotazník zabere přibližně 15 minut. Vyplňte, prosím, všechny jeho části, jinak nebude možné Vaše odpovědi zahrnout do zpracování.

 

Předem děkujeme za Vaši účast!

Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás, pokud se na tyto údaje nějaká otázka v průzkumu výslovně nedotazuje.

Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.